Stowarzyszenie Motomikołaje Bielsko- Biała OPP

43-300 Bielsko- Biała

ul. Tartaczna 1

motomikolajebielskobiala@interia.pl

NIP 547-214-49-96

KRS 0000438516

REGON 243104398

konto 

BGŻ 52 2030 0045 1110 0000 0250 9820

tel: 502 636 069 Monika Beyga

 mail: monibeyga@gmail.com

      604 071 282 Ryszard Wach

mail: ryszard@bielsko.com.pl